Velkommen til Laguz

LAGUZ er runelaguzferdign som er tilegnet vannet. Vann er følelser, vann er blod, vann er et av livets elementer. Av alle planeter er det Månen man først og fremst knytter opp til vannets element. Denne runen sies å være gudinnen Nerthus’ rune. Hun var gudinne for jordbruk og fruktbarhet, samt fred og velstand. LAGUZ knyttes også opp til ens psykiske tilstand. Vann er ofte symbol på det underbevisste i et menneske eller en situasjon. LAGUZ betyr vann og vannet har en enorm evne til å tilpasse seg omgivelsene. Vannets fleksibilitet og utholdenhet er verdt å meditere over. Vi kan løse opp mye psykisk smerte ved å lære oss å tilpasse oss situasjonen og flyte vekk fra den så fort det er mulig. Vann som står stille dør – LAGUZ minner oss på hvor viktig det er å flyte med og flyte videre.