Laguz as

Laguz as er endel av Gaia Studio as, som er et Tv produksjonsselskap. Vi har formidling som vårt spesialfelt og Det Gode Liv messene er en av våre formidlingskanaler.Her vil vi prøve å presentere mennesker og produkter som bidrar til et bedre liv.Vi vil prøve og være en bro mellom det alternative og dagligdagse ting.Vi vil prøve å opplyse og underholde,alt i alt et forum  for mennesker som søker etter meningen med sin tilværelse og som ønsker å berike seg selv og andre.

Hva er det gode liv egentlig?
Det er vanskelig å sette et godt ord på det, da det gode liv kan dreie seg om forskjellige ting, fra menneske til menneske. Noen elsker naturen, ei god bok og en fin samtale. Det trenger ikke alltid være de store tingene som teller. Et dyr kan også bety det gode liv. En hengiven hund eller en kosete katt. Ja selv en liten hamster kan skape det gode liv. Og slik har vi tenkt oss Det Gode Liv Messene. Vi ønsker å inkludere alt som kan ha med dette gode å gjøre. Bøker, samtaler, dyr, diskusjoner, sosialt samvær, god mat, fin underholdning, klær… I vårt messekonsept skal man kunne finne det meste for de fleste. Ikke bare for de alternativt interesserte, selv om dette også vil være å finne på våre messer, med forskjellige tilbud og utstillere. Vi ønsker å spre glede og harmoni. Og vi ønsker også at alle skal føle seg velkommen – besøkende og utstillere. Det er snakk om å dele og gi – ikke bare ta. Velkommen til våre Det Gode Liv Messene – ei messe for alle, også for barna.!.